İş Akışları
Arama
No İş Akış Adı Y. Tarihi Versiyon Dosya
İ.A.A.001. Erasmus+ Programı İle Gelen Öğrenci Ve Personel İşlemleri İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.A.002. Erasmus+ Programı İle Giden Öğrenci İşlemleri İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.A.003. Erasmus+ Programı İle Giden Personel İşlemleri İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.A.004. Erasmus+ Programı Uluslararası Anlaşmalar Prosedürü İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.A.005. Erasmus+ Programı Yıllık Başvuru Ve Raporlama Prosedürü İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.A.006. Farabi Değişim Programı İkili Anlaşmalar İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.A.007. Farabi Değişim Programı İle Gelen Öğrenci İşlemleri İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.A.008. Farabi Değişim Programı İle Giden Öğrenci İşlemleri İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.A.009. Mevlana Değişim Programı Öğrenci Değişim İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.A.010. Bilimsel Araştırma Proje Başvuru ve Takip İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.A.011. NABİLTEM Tahlil ve Analiz İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.A.012. NABİLTEM Satın Alma İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.A.013. NABİLTEM Laboratuvar Aletlerinin Günlük Bakım İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.A.014. NAKSEM Kurs, Eğitim, Sertifika Eğitim Programı İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.A.015. NAKSEM Kurs Ücretlerinin Muhasebeleştirilmesi İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.A.016. NAKSEM Satın Alma İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.001. Akademik Takvim Hazırlanması İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.002. Bölüm/Program/Anabilim Dalı Açma İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.003. Ders Havuzuna Yeni Ders Ekleme İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.004. Ders Planının Güncellenmesi İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.005. Öğrenci Kontenjanları İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.006. Uluslararası Öğrenci Kabulü İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.007. Öğretim Planı İşlemleri İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.008. Haftalık Ders Programlarının Oluşturulması İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.009. Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti Belirlenmesi İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.010. %10'luk Başarı Dilimine Giren Öğrencilerin İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.011. Yeni Kayıt Öğrenci İşlemleri İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.012. Kayıt Yenileme İşlemleri İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.013. Mazeretli Kayıt Yenileme İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.014. Üniversitelerarası Yatay Geçiş İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.015. Dikey Geçiş İşlemleri İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.016. Özel Yetenek Sınavı İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.017. Mühendislik/Sağlık Alanında Lisans Tamamlama İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.018. Ders Muafiyet İşlemleri İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.019. Öğrenci Kayıt Dondurma İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.020. Öğrenci Kayıt Sildirme İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.021. Harç veya Öğrenim Ücreti İade İşlemleri İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.022. Yeni Kayıt Öğrencilerine Kimlik Kartı Basımı İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.023. Öğrenci Kimlik Kartını Kaybetme İşlemi İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.024. Öğrenci Belgesi veya Transkript Verme İşlemleri İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.025. Burs İşlemleri İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.026. Sınav Programlarının Hazırlanması İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.027. Sınav Sonuçları İlanı İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.029. Mazeret Sınavı İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.030. Tek Ders Sınavı İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.031. Sınav Evraklarının Saklanması İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.032. Öğrenci Stajı İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.033. Mezuniyet İşlemleri İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.034. Diploma İşlemleri İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.035. Diploma İkinci Nüshası İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.036. Yaz Okulu İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.037. Erasmus Öğrencilerinin Derslerinin Otomasyona İşlenmesi İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.038. Üniversite Öğrenci Konseyi Seçimi İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.039. Üniversite Temsilen Öğrenci Görevlendirme İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.040. Öğrenci Disiplin İşlemleri İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.041. Öğrenci Disiplin İşlemlerinin YÖKSİS ve Öğrenci Otomasyonuna İşlenmesi İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.042. İntörn Öğrencileri İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.043. Lisansüstü İlk Defa Ders Açma İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.044. Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları Belirleme İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.045. Lisansüstü Açılacak Dersler ve Dersi Verecek Öğretim Üyelerini Belirleme İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.046. Lisansüstü Yatay Geçiş İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.047. Giriş Sınav Jürilerinin Belirlenmesi İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.048. Lisansüstü Programlarına Başvuru İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.049. Enstitü Yeni Öğrenci Kayıt İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.050. Lisansüstü Danışman Atama İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.051. Lisansüstü Danışman Değişikliği İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.052. Lisansüstü Ders Kayıt İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.053. Lisansüstü Ders ve Kredi Saydırma İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.054. Lisansüstü Öğrenci Kayıt Dondurma İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.055. Lisansüstü Kendi İsteği İle Kayıt Silme İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.056. Lisansüstü Öğrenci Askerlik İşlemleri İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.057. Lisansüstü Sınav Sonucuna Öğrenci İtirazı İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.058. Lisansüstü Tezli Yüksek Lisans Tez Çalışma Planı Sunulması İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.059. Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.060. Doktora Yeterlik Sınavı İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.061. Doktora Tez İzleme Komitesinin Belirlenmesi İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.062. Doktora Tez Önerisi Savunması İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.063. Doktora Tez Altı Aylık Çalışma Raporları İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.064. Doktora Tez Savunma Sınavı İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.E.065. Lisansüstü Mezuniyet İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.001. Senato Toplantısı İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.002. Üniversite Yönetim Kurulu Toplantısı İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.003. Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etik Kurulu İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.004. Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.005. Eğitim-Öğretim Komisyonu İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.006. Yayın Komisyonu İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.007. Web Duyurusu İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.008. Fotoğraf ve Video Çekimi İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.009. Toplu E-Posta İşlemleri İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.010. Brifing Dosyası Hazırlama İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.011. Etiket Basma İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.012. Üniversite Tanıtımı İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.013. BİMER Bilgi Edinme İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İA.Y.013. Yeni Abone Olunacak Veri Tabanları İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.014. Anabilim Dalı Başkanı Seçimi Ve Ataması İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.015. Akademik Birim Kurulu-Akademik Birim Yönetim Kurulu Kararlarını Alma Ve Dağıtma İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.016. Akademik Birim Yönetim Kuruluna Üye Seçimi İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.017. Fakülte Kuruluna Üye Seçimi İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.018. Yüksekokul-Meslek Yüksekokul Kuruluna Üye Seçimi İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.019. Enstitü Kurulu Toplantısı İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.020. Enstitü Yönetim Kurulu Toplantısı İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.021. Enstitü Yönetim Kuruluna Üye Seçimi İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.022. Etik Kurul Dosya Değerlendirmesi İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.023. Araç Görevlendirme İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.024. Araç Akaryakıt Avansı Açma Ve Kapama İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.025. Araç Bakım Onarım İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.026. Araç Fenni Ve Egzoz Muayenesi İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.027. Araç Ktk Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.028. Devlet Malzeme Ofisi Kredi/Avans Açma Kapama İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.029. Devlet Malzeme Ofisi Müteferrik Alım İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.030. Taşınmaz Kiralama İhalesi İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.031. Taşıt Satın Alma İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.032. Yerel Gazete Aboneliği İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.033. Ziyaretçi Kabulü İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.034. Genel Evrak Birimi Gelen Evrak İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.035. Genel Evrak Birimi Giden Evrak İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.036. Satınalma Karar Süreci İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.037. Açık İhale İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.038. Doğrudan Temin 22/a,b,c İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.039. Doğrudan Temin 22/d İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.040. Pazarlık İhalesi Usulü Mal Ve Hizmet Alımı İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.041. Kesinleşen İhale Kararına İtiraz İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.042. İhale Dokümanı Şikâyet İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.043. İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.044. Hakediş İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.045. Ek Ders İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.046. Maaş Hazırlama İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.047. Jüri Üyelik Ücreti İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.048. Yurtiçi ve Yurtdışı Geçici Harcırah Ödemeleri İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.049. Sürekli Görev Yolluk Ödemeleri İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.050. Telefon, Doğalgaz Ve Su Faturası İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.051. Bağış Veya Yardım Alma Suretiyle Edinilen Taşınırların Kayıt Edilmesine İlişkin İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.052. Dayanıklı Taşınırların Kullanım Suretiyle Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.053. Devir Alma Suretiyle Edinilen Taşınırların Kayıt Edilmesine İlişkin İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.054. Devretme Suretiyle Taşınırların Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.055. Hurdaya Ayırma Suretiyle Taşınırların Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.056. İç İmkanlarla Üretilen Taşınırların Giriş İşlemlerine İlişkin İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.057. Kullanılmaz Hale Gelme, Yok Olma Veya Sayım Noksanı Suretiyle Taşınırların Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.058. Satın Alma Suretiyle Edinilen Taşınırların Kayıt Edilmesine İlişkin İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.059. Sayım Fazlası Taşınırların Girişine İlişkin İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.060. Sayım ve Sayım Sonrasına İlişkin İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.061. Taşınır Yönetim Hesabına İlişkin İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.062. Tüketim Suretiyle Taşınırların Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.063. 35. Madde Uyarınca Gelen Öğretim Elemanı İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.064. 35. Madde Uyarınca Giden Öğretim Elemanı İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.065. 38. Madde Uyarınca Görevlendirme İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.066. 39. Madde Görevlendirme İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.067. 40/A Ve 40/D Kurumiçi-Kurumdışı Görevlendirme İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.068. 40/B Diğer Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirme İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.069. 40/B Üniversitemizden Diğer Üniversitelere Görevlendirme İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.070. 1416 Sk. Kapsamında Atama İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.071. Akademik Personel Hizmet Değerlendirme (SSK, Bağ-Kur vs) İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.072. Akademik Personel İptal-İhdas İşlemleri İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.073. Akademik Personel Terfi İşlemleri İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.074. Dekan Ataması İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.075. Görev Süre Uzatımı İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.076. Öğretim Elemanı Açıktan ve Naklen Ataması İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.077. Öğretim Üyesi Açıktan Ve Naklen Atama İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.078. Tus, Dus Ve Ydus Atama İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.079. Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.080. Açıktan Atama (Engelli Personel) İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.081. Açıktan Atama (Kpss) İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.082. Açıktan Atama (Naklen Atama) İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.083. Açıktan Atama (Shçek) İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.084. Açıktan Atama (Terörle Mücadele) İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.085. Açıktan Atama (Yeniden Atama) İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.086. Aday Memurların Asalet Tasdik İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.087. İdari Personel Görevlendirme İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.088. İdari Personel Hizmet Değerlendirme İşlemleri İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.089. İdari Personel İptal-İhdas, Tenkis-Tahsis Kadro İşlemleri İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.090. İdari Personel Terfi İşlemleri İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.091. İstatistik İşlemleri İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.092. Kurum İçi Nakil İşlemleri İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.093. Müstafi İşlemleri İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.094. Özelleştirme Kapsamında Yapılan Atama İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.095. Personel Askerlik İşlemleri İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.096. Sözleşmeli Personel Vize İlanı İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.097. Hizmet Belgesi Hazırlama İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.098. Memuriyetten Çekilme İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.099. Öğrenim Değerlendirme İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.100. Pasaport İşlemleri İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.101. İsteğe Bağlı Emeklilik İşlemleri İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.102. Yaş Haddi Nedeniyle Emeklilik İşlemleri İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.104. Mevcut Abone Veri Tabanları İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.105. Elektronik Kaynaklar Kullanıcı Hizmetleri İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.106. Eğitim Ve Tanıtım Hizmetleri İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.107. Veritabanı Ödemeleri İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.108. Tezlerin Kabulü İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.109. Tezler Ciltleme İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.110. Süreli Yayınlar-Claım İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.111. Süreli Yayınlar-Ciltleme İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.112. Süreli Yayınlar Abonelik İşlemleri İş Akışı 2016-12-28 0
İ.A.Y.113. Ödünç Verme İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.114. Yayın İade Alma İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.115. Kataloglama Ve Sınıflama İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.116. Kütüphaneler Arası Ödünç İşlemi İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.117. Koleksiyon Geliştirme-Satınalma İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.118. Kütüphane Depo Sayımı Ve Hesap Cetvellerinin Düzenlenmesi İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.119. Yemek Bursu İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.120. Beslenme Hizmetleri İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.121. Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.122. Öğrenci Harcırah İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.123. Spor Tesislerine (Fitness, Yüzme Vb.) Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.124. Etkinlik İçin Salon Tahsis İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.125. Öğrenci Toplulukları Etkinlikleri İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.126. Topluluk Kurma İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.127. Topluluğa Üyelik İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.128. Yurt Depozito İadesi İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.129. Ağ Erişim İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.130. E_Posta Talep İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.131. Ip Telefon Talep İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.132. Vpn Erişim İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.133. Yedek Alma İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.134. Ağ Hizmetleri Talep İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.135. Teknik Servis Talep İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.136. İnternet Sitesi Talebi İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.137. Yazılım Güncelleme İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.138. Yeni Yazılım Talebi İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.139. %20 Ek Karşılık Prim Tahakkuk Cetveli İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.140. Ayrıntılı Finansman Programı Hazırlama İş Akışı 2016-12-28 0
İ.A.Y.141. Bütçe Hazırlama İş Akışı Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.142. Bütçe İşlemleri İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.143. Hazine Yardım Talebi İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.144. Aylık Nakit Talep İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.145. Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması İş Akışı 2016-12-28 0
İ.A.Y.146. Ödenek Dağıtımı İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.147. Özgelirlerin Takibi İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.148. Performans Programı İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.149. Teknolojik Araştırma Raporu İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.150. Yatırım Detay Programının Hazırlanması iş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.151. Yatırım Dönemsel Gerçekleşme Raporlarının Hazırlanması İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.152. Yatırım Programları İzleme Ve Değerlendirme Raporları İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.153. Yatırım Programı Revizesi İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.154. Stratejik Plan Hazırlama İş Akışı 2016-12-28 0
İ.A.Y.155. İdare Faaliyet Raporu Hazırlama İş Akışı 2016-12-28 0
İ.A.Y.156. KBS Şifresi Verme veya İptali İş Akışı 2016-12-28 0
İ.A.Y.157. E-Bütçe Şifresi Verme veya İptali İş Akışı 2016-12-28 0
İ.A.Y.158. Geçici İşçi Sayılarının Ön Mali Kontrole Tabi Tutulma İş Akışı 2016-12-28 0
İ.A.Y.159. Sözleşmeli Personelin Ön Mali Kontrole Tabi Tutulma İş Akışı 2016-12-28 0
İ.A.Y.160. Ön Mali Kontrol İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.161. Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarılarının Ön Mali Kontrole Tabi Tutulma İş Akışı 2016-12-28 0
İ.A.Y.162. Yan Ödeme Cetvellerinin Ön Mali Kontrole Tabi Tutulma İş Akışı 2016-12-28 0
İ.A.Y.163. AB ve Uluslararası Kuruluşların Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması Ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.164. Amortisman İşlemleri İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.165. Avukatlık Vekâlet Ücretinin Ödenmesine İlişkin İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.166. Ay Sonu İşlemleri İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.167. Bap Mal, Hizmet Alımı Ve Yapım İşleri Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.168. Bilimsel Araştırma Projeleri Yolluk İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.169. Ek Ders Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.170. Emanet Hesapları Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.171. Emekli Keseneklerinin Emekli Sandığına Ödenmesi İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.172. Fazla Çalışma Ücreti Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.173. Gün Sonu İşlemleri İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.174. İcra Ve Nafaka Kesintilerinin Gönderilmesi İşlemleri İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.175. Jüri Ücreti Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.176. Kdv, Damga Ve Muhtasar Beyannamelerin Hazırlanması Ve Verilmesi İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.177. Kefalet Aidatlarının İlgili Sandığa Ödenmesi İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.178. Kesin veya Geçici Teminat Mektubu Alım İş Akışı 2016-12-28 0
İ.A.Y.179. Kesin Teminat Mektubu İade İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.180. Geçici Teminat Mektubu İade İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.181. Kesin Hesap İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.182. Kişilerden Alacaklar Hesabı İşlemleri İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.183. Maaş Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.184. Mal, Hizmet Alımı ve Yapım İşleri Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.185. Mal, Hizmet Ve Yapım İşleri Hakediş Ödemelerine İlişkin İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.186. Ön Ödeme Avans ve Kredi Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.187. Sendika Aidatlarının İlgili Sendikaya Ödenmesi İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.188. Taşınır Devirleri İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.189. Taşınır Hurdaya Ayırma İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.190. Taşınır Tüketim Malzeme Çıkışı İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.191. Taşınır Malların Konsolide Edilmesi İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.192. Taşınmaz Gelirleri İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.193. Taşınmaz Konsolide İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.194. Yılsonu İşlemleri İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.195. Yolluk Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.196. Yönetim Dönemi Hesabı İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.197. Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci Ve Öğretim Üyesi Değişim Programı İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.198. Kefaletli Göreve Başlayanlar Ve Görevi Devam Edenler İçin Yapılan İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.199. Kefaletli Görevden Ayrılma İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.200. San-Tez/Tagem Proje Hesabının Açılmasına Ait İş Akış Şemaları 2016-12-28 0
İ.A.Y.201. San-Tez Ve Tagem Proje Hesabının Kapatılmasına Ait İş Akış Şemaları 2016-12-28 0
İ.A.Y.202. Tübitak Proje Hesabının Açılmasına Ait İş Akış Şemaları 2016-12-28 0
İ.A.Y.203. Tübitak Proje Hesabının Kapatılmasına Ait İş Akış Şemaları 2016-12-28 0
İ.A.Y.204. Adli Davaların Takibi İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.205. İdari Davaların Takibi İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.206. NKÜ Adına Açılacak İcra Takibi İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.207. Üniversite Aleyhine İcra Takibi İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.208. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Takibi Süre Uzatımı İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.209. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Rotasyon Takip İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.210. Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Tez Teslimi Ve Uzmanlık Sınavı İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.211. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kanaat Raporu Takibi İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.212. Açıktan ve Naklen Atanan Araştırma Görevlilerinin (Tıpta Uzmanlık Öğrenciler) Tez Teslimi Ve Uzmanlık Sınavı 2016-12-28 0
İ.A.Y.213. Yeni İş Akışı Dokümanı Oluşturma İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.214. İş Akış Süreç Çizelgesinin Revizyonu İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.215. İş Akış Süreç Çizelgesinin İptali İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.216. İç ve Dış Yazışma İş Akışı Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.217. Mal Bildirimi İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.218. Aylıksız İzin İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.219. Refakat İzni İşlemleri İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.220. Sağlık İzni İşlemleri İş Akış Süreci 2016-12-28 0
İ.A.Y.221. Yıllık/Mazeret İzni İşlemleri İş Akış Süreci 2016-12-28 0