Performans Raporu

Eğitim ve Öğretim Kalitesinin Geliştirilmesi

Hedef - 1.1.Akademik personel performansının arttırılması
STRATEJİLERPERFORMANS GÖSTERGELERİ1.DÖNEM2.DÖNEM3.DÖNEM4.DÖNEMTOPLAM/HEDEF
Strateji - 1.1.1.Akademik personel sayısı arttırılarak akademik personel başına düşen öğrenci sayısının azaltılması PG - G.1.1.1.1.Kadrolu öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı5147530 50.3333/60
PG - G.1.1.1.2.Kadrolu öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı2423250 24/25
Strateji - 1.1.2.Yurt içi ve yurt dışı bilimsel faaliyetlerinde akademik personelin desteklenmesi PG - G.1.1.2.1.Yurtiçi ve yurtdışı bilimsel faaliyetlere gönderilen akademik personel sayısı14201910 333/2309
PG - G.1.1.2.2.Kurum bütçesinden bilimsel faaliyetlere katılım için ayrılan destek bütçesinin toplam bütçeye oranıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/0.0023
Strateji - 1.1.3.Araştırmaları için akademik personele kurumsal destek verilmesi PG - G.1.1.3.1.Diğer kurumlarla iletişimi sağlayacak birim kurulmasıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/0
PG - G.1.1.3.2.YÖK bursundan faydalanan akademik personel sayısı1000 1/32
PG - G.1.1.3.3.Üniversitemiz kütüphanelerindeki kitap sayısı488375029914489 59742/61511
PG - G.1.1.3.4.Basılı periyodik yayın sayısı586800 594/370
PG - G.1.1.3.5.Elektronik yayın sayısı227087000 227087/151128
PG - G.1.1.3.6.Kütüphanenin haftalık ortalama hizmet süresi(saat)1681681680 168/168
Strateji - 1.1.4.Öğretim elemanlarının performanslarını değerlendirmeye yönelik uygulamaların geliştirilmesi PG - G.1.1.4.1.Düzenlenen öğrenci anketleri sayısı555361 115/2
Strateji - 1.1.5.Üniversitemiz Öğretim Üyeliği için ilan edilen kadrolara başvuran adayların “Atanma ve Yükseltilme” kriterlerinin belirlenmesi ve güncellenmesi PG - G.1.1.5.1.Atanma ve yükseltilme komisyonunun kurulmasıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/0
PG - G.1.1.5.2.Atanma ve yükseltilme ilkelerinin belirlenmesiVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/0
PG - G.1.1.5.3.Atanma ve yükseltilme ilkelerinin güncellenmesiVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/1
Hedef - 1.2.Öğrencilerin üniversitemizi öncelikli olarak tercih etmelerinin sağlanması
Strateji - 1.2.1.Üniversite tanıtım faaliyetlerinin etkinleştirilmesi PG - G.1.2.1.1.Ulusal ve uluslararası fuarlarda kurulan stand sayısıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/12
PG - G.1.2.1.2.Tercih Sıralamasında üniversitemizin ortalama tercih sırası0090 9/10
PG - G.1.2.1.3.Tercih sıralamasında üniversitemizi ilk üç sırada tercih eden öğrenci sayısı0094420 9442/35000
PG - G.1.2.1.4.Üniversitemizin tanıtımına yönelik yapılan faaliyet sayısı31281 24/25
Strateji - 1.2.2.İstihdam, burs ve staj imkânlarının artırılması PG - G.1.2.2.1.Çalışan kısmi zamanlı öğrenci sayısı001200 120/250
PG - G.1.2.2.2.Üniversitemiz birimlerindeki staj yapan öğrenci sayısı701982430 511/180
PG - G.1.2.2.3.Burs verilen öğrenci sayısı006000 600/1340
Strateji - 1.2.3.Lisans programlarında ingilizce eğitim/öğretimin ağırlığının artırılması PG - G.1.2.3.1.%100 veya %30 yabancı dil eğitimi veren lisans programı sayısı3000 3/3
Hedef - 1.3.Eğitim öğretim altyapısının geliştirilmesi
Strateji - 1.3.1.Farklı disiplinlerle yan dal ve çift ana dal programlarının uygulanabilmesi için gerekli alt yapının oluşturulması PG - G.1.3.1.1.Yan dal eğitimi veren programı sayısıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/19
PG - G.1.3.1.2.Çift ana dal eğitimi veren programı sayısıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/10
Strateji - 1.3.2.Öğrenciler için serbest çalışma alanlarının oluşturulması PG - G.1.3.2.1.Üniversitemizde öğrencilere ayrılan serbest çalışma alanı sayısı14210 17/22
Strateji - 1.3.3.Öğrencilere yönelik sağlık, sosyal, spor ve kültürel hizmetlerin geliştirilmesi PG - G.1.3.3.1.Öğrencilere yönelik düzenlenen etkinlik sayısı002282 230/400
PG - G.1.3.3.2.Öğrenci kulüplerinin sayısı00840 84/60
Strateji - 1.3.4.Öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğinin arttırılması PG - G.1.3.4.1.Üniversitemize değişim programları ile gelen öğrenci sayısı50120 17/56
PG - G.1.3.4.2.Üniversitemizden değişim programları ile giden öğrenci sayısı291360 66/136
PG - G.1.3.4.3.Üniversitemize değişim programları ile gelen akademisyen sayısı61920 27/46
PG - G.1.3.4.4.Üniversitemizden değişim programları ile giden akademisyen sayısı1760 14/81
PG - G.1.3.4.5.Değişim hareketliliği protokolü yapılan ulusal ve uluslararası yükseköğretim kurumu sayısı6720 15/120
PG - G.1.3.4.6.Yabancı uyruklu öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı0.020.020.030 0.0233/0.0283
Strateji - 1.3.5.Eğitim öğretim hizmetlerinde kullanılan makine-teçhizatın iyileştirilmesi PG - G.1.3.5.1.Eğitim öğretim hizmetlerinde kullanılan makine-teçhizat için ayrılan kaynak miktarının toplam bütçeye oranıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/0.0169
Hedef - 1.4.Eğitim programları içinde lisans programlarının ağırlığının arttırılması
Strateji - 1.4.1.Lisans eğitimi veren program sayısının arttırılması. PG - G.1.4.1.1.Lisans programı sayısı321190 52/55

Bilimsel Çalışmaların Nicelik ve Niteliğinin Arttırılması

Hedef - 2.1.Araştırma altyapısının geliştirilmesi
STRATEJİLERPERFORMANS GÖSTERGELERİ1.DÖNEM2.DÖNEM3.DÖNEM4.DÖNEMTOPLAM/HEDEF
Strateji - 2.1.1.Kütüphanenin veri tabanı aboneliklerinin arttırılması PG - G.2.1.1.1.Abone olunan veri tabanı sayısı15000 15/18
Strateji - 2.1.2.Kütüphane bütçesinin arttırılması PG - G.2.1.2.1.Kütüphane yayın alımı bütçesinin toplam bütçeye oranıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/0.0026
Strateji - 2.1.3.Laboratuvar sayılarının ve kapasitelerinin arttırılması, laboratuvarların teknik imkânlarının geliştirilmesi PG - G.2.1.3.1.Merkezi laboratuvardan yararlanan öğretim elemanı sayısının toplam öğretim elemanı sayısına oranı0.0300.010 0.04/0.15
PG - G.2.1.3.2.Öğrenci başına düşen toplam laboratuvar alanı0.3700.370 0.74/1
Hedef - 2.2.Kurumsal, ulusal ve uluslararası proje sayısının arttırılması
Strateji - 2.2.1.Kurumsal, ulusal ve uluslararası proje sayılarının ve finansal desteklerin arttırılması PG - G.2.2.1.1.Ulusal proje sayısıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/414
PG - G.2.2.1.2.Uluslararası proje sayısı0000 0/13
PG - G.2.2.1.3.Kurumsal proje sayısı101560 31/380
PG - G.2.2.1.4.Öğretim üyesi başına tamamlanan doktora tez sayısı0.0070.0050.0120 0.024/0.12
PG - G.2.2.1.5.Öğretim üyesi başına tamamlanan yüksek lisans tez sayısı0.110.220.290 0.62/0.44
PG - G.2.2.1.6.Öğretim üyesi başına düşen araştırma geliştirme gelirleriVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/14.433
Hedef - 2.3.Öğretim elemanı başına düşen ulusal ve uluslararası yayın sayısının arttırılması
Strateji - 2.3.1.Ulusal ve uluslararası bilimsel standartlardaki yayınların her yıl düzenli olarak arttırılması PG - G.2.3.1.1.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makale sayısı1211560 79/436
PG - G.2.3.1.2.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makale sayısı84881620 334/937
PG - G.2.3.1.3.Öğretim elemanı başına düşen ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makale sayısı00.030.030 0.06/0.28
PG - G.2.3.1.4.Öğretim elemanı başına düşen uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makale sayısı00.1690.10 0.269/0.6
PG - G.2.3.1.5.Ulusal ve uluslararası bildiri sayısı501511311 333/1440
Strateji - 2.3.2.Kurum tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası bilimsel ve sanatsal konferans, seminer vb. faaliyetlerin sayısının arttırılması PG - G.2.3.2.1.Kurum tarafından düzenlenen bilimsel ve sanatsal konferans ve kongre sayısı7953 24/16
PG - G.2.3.2.2.Kurum tarafından düzenlenen bilimsel ve sanatsal seminer sayısı83871 54/32

Kurumsallaşmanın Geliştirilmesi

Hedef - 3.1.Yönetim Bilgi Sisteminin iyileştirilmesi ve süreklilik sağlanması
STRATEJİLERPERFORMANS GÖSTERGELERİ1.DÖNEM2.DÖNEM3.DÖNEM4.DÖNEMTOPLAM/HEDEF
Strateji - 3.1.1.Yönetim bilgi sisteminin iyileştirilmesi ve süreklilik sağlanması için bütçeden ayrılan payın artırılması PG - G.3.1.1.2.Üniversite yönetim bilgi sistemi kapsamında geliştirilen yazılım sayısı26020 28/25
Hedef - 3.2.Çalışanlara yönelik hizmet içi eğitim programlarının sistematik hale getirilmesi
Strateji - 3.2.1.Çalışanlara yönelik hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi PG - G.3.1.1.1.Bilgi teknolojileri için bütçeden ayrılan kaynak miktarının toplam bütçeye oranıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/0.0026
PG - G.3.2.1.1.Düzenlenen hizmet içi eğitim programı sayısı1000 1/20
Hedef - 3.3.Kalite kontrol sisteminin geliştirilmesi
Strateji - 3.3.1.Akreditasyon süreçleriyle ilgili gerekli şartların sağlanmasına yönelik çalışmaların süreklileştirilmesi PG - G.3.3.1.1.Alınan kalite kontrol belgesi sayısı0020 2/11
PG - G.3.3.1.2.Kalite yönetim sistemleri ile ilgili gerçekleştirilen eğitim sayısıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/4
PG - G.3.3.1.3.İç kontrol eylem planlarının güncellenmesiVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/1
Hedef - 3.4.Ortak kimliğin geliştirilmesi
Strateji - 3.4.1.Kuruma aidiyet duygusunun arttırılması ve buna yönelik toplantılar düzenlenmesi PG - G.3.4.1.1.Mezunlara yönelik düzenlenen faaliyet sayısı0220 4/10
PG - G.3.4.1.2.Kurumdan ayrılan personele yönelik düzenlenen etkinlik sayısı65501 62/20
Hedef - 3.5.Üniversitemiz fiziki altyapısının geliştirilmesi
Strateji - 3.5.1.Kampüs alt yapısı ve çevre düzeninin geliştirilmesi PG - G.3.5.1.1.Kampüs alt yapısı için ayrılan kaynak miktarının toplam bütçeye oranıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/0.0057
Strateji - 3.5.2.Üniversitemiz eğitim hizmetleri için gerekli kapalı alanların oluşturulması PG - G.3.5.2.1.Öğrenci başına düşen derslik miktarı0.6700.670 1.34/1.5
Strateji - 3.5.3.Üniversitemiz sağlık hizmetleri için gerekli kapalı alanların oluşturulması PG - G.3.5.3.1.Poliklinik hasta sayısı483191039921072370 259548/450000
PG - G.3.5.3.2.Hasta kabul edilen yatak sayısı4344344340 1302/270
Strateji - 3.5.4.Üniversitemiz spor alanlarının geliştirilmesi PG - G.3.5.4.1.Öğrenci başına düşen spor alanı miktarı0.5600.560 1.12/0.45

Paydaşlarla İlişkilerin Geliştirilmesi

Hedef - 4.1.Paydaşlarla ortak akademik, idari ve teknik çalışmaların artırılması
STRATEJİLERPERFORMANS GÖSTERGELERİ1.DÖNEM2.DÖNEM3.DÖNEM4.DÖNEMTOPLAM/HEDEF
Strateji - 4.1.2.Teknopark’ta faaliyet gösterecek firmaların araştırma ve geliştirme çalışmaları için özendirilerek sayılarının arttırılması PG - G.4.1.2.1.TEKNOPARK’da yer alan firma sayısıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/251
Strateji - 4.1.3.Uluslararası yükseköğretim kurumları ile ortak çalışmaların geliştirilmesi PG - G.4.1.3.1.Yapılan uluslararası ikili anlaşma sayısı3820 13/55
Hedef - 4.2.Bölgedeki ve Balkan coğrafyasındaki ilgili paydaşlara yönelik hizmet ve projelerin geliştirilmesi
Strateji - 4.2.1.Sağlık alanında ortak projeler geliştirilmesi PG - G.4.2.1.1.Sağlık alanındaki proje sayısı3210 6/80
Strateji - 4.2.2.Paydaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin nicelik ve niteliğinin arttırılması PG - G.4.2.2.1.Sağlık hizmetinden yararlanan hasta sayısı511001419721356350 328707/465000
PG - G.4.2.2.2.Yatan hasta memnuniyet oranı(%)89.976.6800 82.1667/95
PG - G.4.2.2.3.Ayaktan hasta memnuniyet oranı(%)8080780 79.3333/85
Strateji - 4.2.3.Paydaşlara sunulan diğer toplum hizmetlerinin nicelik ve niteliklerinin arttırılması PG - G.4.2.3.1.Diğer toplum hizmetlerine ayrılan kaynak miktarının toplam bütçeye oranıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/0.37
Hedef - 4.3.Engelli öğrencilerin eğitimine yönelik ihtiyaçların belirlenmesi ve karşılanması
Strateji - 4.3.1.Engelli hakları ile ilgili seminer, konferans vb. düzenlenmesi PG - G.4.3.1.1.Engelli hakları ile ilgili toplantı ve etkinlik sayısı0000 0/4
Strateji - 4.3.2.Yerleşkelerin engellilere uygun hale getirilmesi PG - G.4.3.2.1.Bütçeden engelli hizmetlerine yönelik yapılan harcama miktarının toplam bütçeye oranıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/0.0146
Hedef - 4.4.İç paydaşların motivasyon ve verimliliğinin arttırılması
Strateji - 4.4.1.İç paydaş memnuniyet anketlerinin düzenlenmesi PG - G.4.4.1.1.İç paydaşlarımızın memnuniyet oranı(%)Veri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/85
Strateji - 4.4.2.Karar alma süreçlerinde paydaş görüşlerinin alınması PG - G.4.4.2.1.Öneri kutusu konulan birim sayısıVeri YokVeri YokVeri YokVeri Yok Veri Yok/0