Hakkında

Stratejik Plan ve Kalite Yönetim Süreçleri

Süreç verileri dinamik olarak raporlanarak yöneticilerin kolaylıkla yorumlayabilecekleri raporlar haline getirilmektedir.Yıl ve dönem bazlı iş süreçleri, düzenleyici faaliyetler ve gerçekleşme oranları kayıt altına alınmaktadır.

Toplantı Yönetim Sistemi

EBYS süreçleriyle irintili olarak toplantılar hazırlanıp karar süreçleri ve katılım işlemlerinin interaktif olarak yapılmasına olanak sağlar.

Anket Raporlarları

Raporlama Ekranlarında birim, dış paydaş, öğrenci memnuniyet oranları değerlendirilerek grafikler eşliğinde yöneticiye sunulur.Bütçe faaliyetleride sistem üzerinden izlenebilinir.

Eğitimler

Eğitimler sistematik olarak düzenlenerek raporlanır..

* Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca Geliştirilmiştir.